Landelijke adviesraad Rabobank

Wij geven op landelijk niveau advies aan Rabobank, gericht op het bereiken en betrekken van de jongere doelgroep.

Noord Veluwe

In 2016 startten we als onderdeel van het lokale jongerenforum van Rabobank Noord Veluwe. Het jongerenforum geeft jongeren de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van Rabobank te geven, in ruil voor hun mening over bepaalde zaken. Naast onze deelname aan dit forum, zijn wij ook onderdeel van de ledenraad en sinds kort ook van de agendacomissie. Ons doel is om de stem van jongeren te laten horen binnen Rabobank.

Utrecht

Per 2018 vertegenwoordigen wij Rabobank Noord Veluwe tijdens de landelijke bijeenkomst in Utrecht. Deze bijeenkomst vindt tweemaal jaars plaats op het hoofdkantoor.