Bestuurslid ASD-jeugd Heerde

Per 1 janurari 2019 zijn wij officieel mede-bestuurslid van Stichting ASD Gemeente Heerde. De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) van de gemeente Heerde over alle mogelijke onderwerpen in het sociaal domein.

Rol

Wij vallen onder de sectie Jeugd, deze werkgroep heeft zich als doel gesteld ontwikkelingen te stimuleren die er voor zorgen dat de jeugd zich gezond, veilig en kansrijk kan ontwikkelen. Sectie jeugd houdt zich onder andere bezig met:

  • Het onderzoeken, ondersteunen en kritisch toetsen van alle gemeentelijke initiatieven aangaande de jeugd;
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
  • We kijken mee of er voldoende hulp aan kinderen geboden wordt;
  • Onderzoeken of de geboden hulp en ondersteuning doeltreffend is;
  • Willen graag weten wat de jeugd wil, hoe willen zij geholpen/ gezien worden;
  • Kijken naar de “overlapgebieden” van jeugd in relatie tot de andere ASD gebieden van Participatie en WMO.

Bron

Daarbij houden wij ons ook bezig met het onderdeel Marketing & PR mits het om (het bereiken van) de jongere doelgroep gaat.

Lees hier meer over Stichting ASD Heerde.